Utbildningen är uppdelad i fyra steg. Börja med att läsa handbokens inledning kring hur utbildningen är upplagd. Fortsätt därefter med att se filmens steg 1 och sedan genom att läsa samma steg i handboken få en djupare förståelse, dels genom texten men också via de övningar som finns i denna. Du kommer hela tiden att få förslag och hänvisningar till nästa steg som bör göras.

Vill du få en snabb inspiration kan du gå direkt till filmens steg 4 och ta del av massor med tips och tankar kring golfspelet.

Allt är en process och mitt råd för att skapa en gedigen utveckling av din golf är att du arbetar struktuerat med hela materialet under cirka 1–3 månader. Sedan kan du när som helst gå tillbaka till de moment du har behov av att förstärka.

Många av övningarna i handboken kan du även hämta här på webben. Dels för att du skall kunna göra om dem eller för att få övningarna i ett större format än handbokens.

Här kommer ett mer detaljerat förslag på hur du kan använda utbildningspaketet;

- Handboken är navet i utbildning och börja med att läsa inledningen i
denna.

- Se steg 1 i filmen, dock bara de fyra första kapiteln.

- Ta sedan fram handboken och läs kapitlet om mental träning.

- Gör övning 1. Dagstemperaturen och övning 2. Lärstilar, se handboken
steg 1.

- Påbörja sedan processen kring mål genom att göra övning
Sifferleken (starta filmens kapitel "Hur du gör för att sätta dina
mål") följ instruktionerna i filmen. Övningen finns i handboken s.29.

- Läs sedan i handboken steg 1, om mål och motivation, gör övningarna.

- Se steg 2 i filmen, gör handbokens övningarna för detta steg.

- Ta fram CD:n och lyssna på spår 1. Avslappningsövning

- Växla sedan mellan att se filmens steg 2 och läsa i handboken om
avslappning och meditation.

- Se steg 3. i filmen

- Läs och gör övning 10 i handbokens steg 3, prova även övning 11.

- Läs steg 3 i handboken om affirmationer och skapa egna.

- Se filmens steg 4 som ger dig massor med bra tips kring praktisk
mental träning ute på golfbanan.

- Läs steg 4 i handboken som är en sammanställning av allt vi har gått
igenom under utbildningen. Upplagt som ett körschema inför en
golfrunda eller tävling.

フェンディ バッグ クロムハーツ celine 財布
Untitled Document
Användarnamn:
Lösenord:
Logga in!
Glömt lösenord?   Bli medlem!
フェンディ バッグ クロムハーツ celine 財布